DFA   DA   FAJ   FA   F   A   AF   M   K   SMCT   S-M-CT   UAT   QT   ST   Takumar   M37   645A   645FA   645DFA   6x7   67   67-M*   110

Модел Закрепване на обектива Елементи/ групи зрите-лен ъгъл мин.  разстоя-ние на фокус Диам. на филтъра Диаметър/ Дължина на обектива (мм) маса (грама) Период на производство

Обективи с фиксирано фокусно разстояние (27)

18mm f/11.0 fisheye M42 4 / 3   0.26м -   98 1963 - 1966
35mm f/4.0 M42 5 / 4   0.45м 46   136 1957 - 1959
50mm f/4.0 macro M42 4 / 3 46о 0.20м 49   265 1966 - 1969
55mm f/1.8 M42 6 / ?   0.55м 46   164 1958
55mm f/2.2 M42 5 / ?   0.55м 46   155 1957
58mm f/1.8 M42       46     1958
58mm f/2.0 M42 6 / 4   0.6м 46   160 1957
58mm f/2.4 M42 5 / 3   0.6м 46   155 1957
83mm f/1.9 M42 7 / 4   1.1м 49   305 1958 - 1959
100mm f/2.0 M42 5 / 5   1.0м 58   350 1964
100mm f/3.5 M42 5 / ?   1.4м 46   280 1957
105mm f/2.8 M42 4 / 4   1.2м 46   250 1958 - 1961
105mm f/2.8 M42 5 / 4   1.2м 46   290 1962 - 1968
Модел Закрепване на обектива Елементи/ групи зрите-лен ъгъл мин.  разстоя-ние на фокус Диам. на филтъра Диаметър/ Дължина на обектива (мм) маса (грама) Период на производство
135mm f/3.5 M42 5 / 4   1.8м 46   300 1958 - 1961
135mm f/3.5 M42 5 / 4   2.0м 46   300 1962
135mm f/3.5 M42 5 / 4   1.5м 46   315 1963 - 1965
200mm f/3.5 M42 4 / 4   2.7м 67   750 1959 - 1961
200mm f/3.5 M42 4 / 4   2.5м 67   900 1962 - 1966
300mm f/4.0 M42 3 / 3   7.0м 82   1360 1958 - 1965
300mm f/4.0 M42 4 / 4   5.5м 82   1575 1966
300mm f/6.3 M42 5 / 5   5.5м 58   729 1962 - 1971
400mm f/5.6 M42 5 / 5 6о 8.00м 77   1300 1968 - 1971
500mm f/4.5 M42 4 / 4 5о 10.0м 49   3500 1966 - 1971
500mm f/5.0 M42 2 / 1 5о 10.5м 46   2,850 1957 - 1965
1000mm f/8.0 M42 3 / 3 2.5о 29.4м 46   13,720 1961
1000mm f/8.0 M42 3 / 3 2.5о 30.0м 46   19,0001 1962 - 1965
1000mm f/8.0 M42 5 / 5 2.5о 30.0м 49   5500 1965 -1971

Обективи с променливо фокусно разстояние (1)

70-150mm f/4.5 M42 14 / 12   1.8м 67   1120 1966

1.) 7,500 гр. обектива + 11,800 гр. статив