DFA   DA   FAJ   FA   F   A   AF   M   K   SMCT   S-M-CT   UAT   QT   Super Takumar   T   M37   645A   645FA   645DFA   6x7   67   67-M*   110

Модел Закрепване на обектива Елементи/ групи зрите-лен ъгъл мин.  разстоя-ние на фокус Диам. на филтъра Диаметър/ Дължина на обектива (мм) маса (грама) Период на производство

Обективи с фиксирано фокусно разстояние (26)

17mm f/4.0 fisheye M42 11 / 7 180о 0.20м Вградени: UV, Y2, O2   228 1968 - 1972
19mm f/5.0 M42 11 / 7       прототип   1966
20mm f/4.5 M42 11 / 10 94о 0.20м 77   251 1971 - 1972
24mm f/3.5 M42 9 / 8 84о 0.25м 58   247 1969 - 1972
28mm f/3.5 M42 7 / 6 75о 0.4м 58   260 1962 - 1964
28mm f/3.5 M42 7 / 6 75о 0.4м 58   260 1965 - 1966
28mm f/3.5 M42 7 / 7 75о 0.4м 49   218 1966 -1971
35mm f/2.0 M42 8 / 7 62о 0.45м 70   398 1966 - 1968
35mm f/2.0 M42 8 / 7 62о 0.4м 49   242 1968 - 1972
35mm f/3.5 M42 5 / 4 63о 0.45м 49   152 1962 - 1964
35mm f/3.5 M42 5 / 4 63о 0.45м 49   152 1964 - 1971
50mm f/1.4 M42 8 / 7 46о 0.45м 49   245 1964 - 1966
50mm f/1.4 M42 7 / 6 46о 0.45м 49   230 1967 - 1971
50mm f/4.0 macro M42 4 / 3 47о 0.23м 49   248 1969 - 1971
Модел Закрепване на обектива Елементи/ групи зрите-лен ъгъл мин.  разстоя-ние на фокус Диам. на филтъра Диаметър/ Дължина на обектива (мм) маса (грама) Период на производство
55mm f/1.8 M42 6 / 5 43о 0.45м 49   164 1962 - 1963
55mm f/1.8 M42 6 / 5 43о 0.45м 49   215 1963 - 1971
55mm f/2.0 M42 6 / 5 43о 0.45м 49   164 1962 - 1963
55mm f/2.0 M42 6 / 5 43о 0.45м 49   215 1963 - 1973
85mm f/1.9 M42 5 / 4 28о 0.85м 58   350 1962 - 1964
85mm f/1.9 M42 5 / 4 28о 0.85м 58   350 1964 - 1971
105mm f/2.8 M42 5 / 4 23о 1.20м 49   290 1962 - 1971
135mm f/2.5 M42 5 / 4 18о 1.50м 58   444 1968 - 1971
135mm f/3.5 M42 4 / 4 18о 1.50м 49   343 1966 - 1971
150mm f/4.0 M42 5 / 5 16.5о 1.80м 49   324 <1968 - 1971
200mm f/4.0 M42 5 / 5 12.5о 2.50м 58   550 <1968 - 1971
300mm f/4.0 M42 5 / 5 8о 5.50м 77   946 1969 - 1972

Обективи с променливо фокусно разстояние (1)

70-150mm f/4.5 M42 14 / 12 35о-16о 3.50м 67   1209 1966 - 1971