DFA   DA   FAJ   FA   F   A   AF   M   K   SMCT   S-M-CT   UAT   QT   ST   T   Asahi Kogaku Takumar    645A   645FA   645DFA   6x7   67   67-M*   110
Модел Закрепване на обектива Елементи/ групи Минимално разстояние на фокус Диаметър на филтъра Маса (грама) Период на производство
Обективи с фиксирано фокусно разстояние (7)
50mm f/3.5 M37 4 / 3 0.7м 32 180 1952
50mm f/3.5 M37 4 / 3 0.7м 32 180 1952 - 1957
58mm f/2.4 M37 5 / 3 0.6м 40 200 1954 - 1957
83mm f/1.9 M37 7 / 4 1.1м 49 350 1953 - 1957
100mm f/3.5 M37 3 / 3 1.4м 34 280 1952 - 1958
135mm f/3.5 M37 5 / 4 1.8м 43 500 1953 - 1957
500mm f/5.0 M37 2 / 1 11.0м 49 2850 1955 - 1957